English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
SOS Детски селища стартира онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: Въведение в използването на подход за работа с деца и младежи, съобразен с преживяна травма“

 


На 11 октомври в Световния ден на психичното здраве, SOS Детски селища стартира онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: въведение в използването на подход за работа с деца и младежи, съобразени с преживяна травма“.

Този курс има за цел да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в грижа. Курсът предоставя разбирането за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа на тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Участието в този онлайн курс ще помогне на всеки:

  • Да придобие или подобри разбирането си за преживяна травма от деца и младежи и нейното въздействие върху техния живот;
  • Да идентифицира и разбира по-добре последствията от преживяната травма върху цялостното развитие на децата и младежите в грижа;
  • Да разгледа възможни начини за реакция и отговор към деца и младежи, преживели травма в рамките на своята собствена професионална роля или в качеството си на полагащ грижа за деца и младежи.
Курсът е особено полезен за:
  • Експерти от системата за закрила на детето;
  • Педагогически персонал на всички нива от образователната система;
  • Приемни родители и лица, полагащи грижа за деца и младежи;
  • Експерти от Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Професионалисти и експерти от полицията, прокуратурата, съдебната система, които работят с деца;
  • Здравни работници и медиатори;
  • Всяко лице, чиято професионална роля включва работа с деца в грижа.
Този курс е част от по-голям проект, финансиран от ЕС - „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане на пoдход за грижа, съобразен с преживяна травма”.
Проектът се осъществява в Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария и Сърбия под координацията на международната организация SOS Детски селища.

Курсът се състои от шест модула със следните теми:


Модул 1: Разбиране на значението на травмата и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативна грижа
Модул 2: Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа
Модул 3: Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма
Модул 4: Работа със семейства, които са преживели травма
Модул 5: Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им - бежанци и мигранти
Модул 6: Травма и деца с увреждания и психични разстройства    

Как работи онлайн курса?


.

Първите два модула са основни и предоставят ключова, базисна информация. След първите два модула може да изберете да преминете и през останалите или само през някои от тях, в зависимост от вашия избор и интерес към темите на модулите.

Всеки модул продължава приблизително 30-40 минути, като вие имате свободата и времето да се обучавате самостоятелно, в удобно за вас време, без да губите прогреса си по модулите, които вече сте преминали.

Онлайн курсът е базиран върху  “Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма” , което може да свалите безплатно от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

Всеки от модулите е с интерактивно съдържание, видео, анимации, упражнения, насоки към допълнителни ресурси и тест за проверка на знанията.
За да се включите в онлайн курса е необходимо първо да се регистрирате с потребителско име и парола.

Можете да започнете курса тук: https://childhub.org/bg/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
 
За повече информация свържете се с нас чрез тези контакти: denitsa.avramova@sosbg.org  и тел: 0876 110682.Автор: SOS Детски селища България

Източник: SOS Детски селища България

Сходни публикации

Развий умения за изграждане на въздействащи визуални материали

Развий умения за изграждане на въздействащи визуални материали

Искате да подобрите уменията си за създаване на креативна визия и обработка на различни типове изображения за интернет или

Дизайн на печатни издания. Справочник за издатели

В деня на Св. Иван Рилски, закрилник на България и патрон на Фондация „Институт за информални иновации”, с удоволствие Ви

Научи как работят компютрите и какво е устройството на уеб страниците

Научи как работят компютрите и какво е устройството на уеб страниците

"Начинаещ съм в дигиталната сфера.""Не знам от къде да започна, но е ясно, че трябва бързо да се адаптирам към