English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стипендия за развитие на гражданското общество

 
Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е 1 декември 2021 г.. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на месец декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

    Изисквания за участие в конкурса:
  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език
  • минимум бакалавърска степен
  • добро здравословно състояние
>> Всички подробности ще намерите на страницата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”.
Автор: Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Източник: Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Сходни публикации

Развий умения за изграждане на въздействащи визуални материали

Развий умения за изграждане на въздействащи визуални материали

Искате да подобрите уменията си за създаване на креативна визия и обработка на различни типове изображения за интернет или

Дизайн на печатни издания. Справочник за издатели

В деня на Св. Иван Рилски, закрилник на България и патрон на Фондация „Институт за информални иновации”, с удоволствие Ви

Научи как работят компютрите и какво е устройството на уеб страниците

Научи как работят компютрите и какво е устройството на уеб страниците

"Начинаещ съм в дигиталната сфера.""Не знам от къде да започна, но е ясно, че трябва бързо да се адаптирам към