English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

 
8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:
  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.
Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година, когато ще бъде определена новата звезда в съзвездието докторанти на фондация Карол Знание.  

Носител на докторантската стипендия за 2021 г. е Ния Тошкова, докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките. Тя е и част от екипа на Национален природонаучен музей при БАН, където докторант е Владимир Николов, носител на докторантската стипендия за 2020 г.

Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се връчва всяка година от създаването на фондацията през 2018 г. Тя е продължение на връчваната от финансова група Карол стипендия от 2012 г. Отличените до момента са 9 талантливи млади учени в областта на физиката и астрономията, медицинската физика и нанотехнологиите, инженерните науки, палеологията и зоологията.

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.
Сходни публикации

„Даскалоливница”

„Даскалоливница”

„Даскалоливница” събира учители от цяла БългарияМежду традицията и новаторството е темата на Националната годишна конференция на

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието!

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието!

Нов онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст помага на  работещите в детските гра

Номинация за образователен медиатор на годината за 2021г.

Номинация за образователен медиатор на годината за 2021г.

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира конкурс за номиниране на образователен медиатор на годината за