English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за студентски есета на тема „За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“.

 
Конкурс за студентски есета на тема „За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

За четвърти пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към кандидатите:
 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.
Изисквания към есето:
 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и политическите аспекти на законодателния процес в България, както и да дадат субективна преценка на участника за качеството на този процес. Участниците следва да направят преглед на съществуващата законодателна рамка, както и анализ на различните процедури, по пътя на които един проектозакон бива обективиран в правния мир. Важно е те да представят и своите виждания за подобряването на законодателния процес, като вземат предвид и достиженията в други държави.
 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;
НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.
На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:
 • Първа награда – 500 лв.
 • Втора награда – 400 лв.
 • Трета награда – 200 лв.
Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

КРАЕН СРОК

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org.

Молим да не копирайте имейла от страницата на Института, а да го въведете собственоръчно при изпращането на есетата.
В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“.


Сходни публикации

„Даскалоливница”

„Даскалоливница”

„Даскалоливница” събира учители от цяла БългарияМежду традицията и новаторството е темата на Националната годишна конференция на

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието!

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието!

Нов онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст помага на  работещите в детските гра

Номинация за образователен медиатор на годината за 2021г.

Номинация за образователен медиатор на годината за 2021г.

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира конкурс за номиниране на образователен медиатор на годината за