English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект COOLTORISE ще бъде представен по време на XIV Национална конференция на АБЕА

 
 


Проект COOLTORISE, чиято основна цел е да намали енергийната бедност по време на летния сезон сред европейските домакинства, ще бъде представен на XIV Национална конференция „Интелигентни градове и региони в действие“, организирана от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА). Дейностите на проект
COOLTORISE целят да намалят енергийната бедност подобрявайки комфорта и условията във вътрешните пространства на сградите и намалявайки енергийните потребности по време на горещините, което ще намали излагането на топлина и свързаните с това рискове за здравето.

На 29 и 30 ноември 2021 г в зала Конгресен център, хотел Инфинити, гр. Велинград, ще се състои XIV Национална конференция „Интелигентни градове и региони в действие“. Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление, енергопозитивни зони в градовете, както и финансиране за подобни проекти. Фокус на конференцията ще бъдат и решения за преодоляване на енергийната бедност и възможностите за обслужване на едно гише за обновяване на жилищния сектор.

Форматът на конференцията ще бъде хибриден (участие присъствено или дистанционно), даващ възможност за динамично, дискусионно-интерактивно участие, наситено с множество демонстрации на резултати от реализирани проекти.

Участието в конференцията е безплатно. На място са осигурени кафе паузи и делови обяд и вечеря за установяване на партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление, децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

Предварителна програма може да намерите ТУК, а линк за регистрация за събитието може да намерите ТУК.
Сходни публикации

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

29.11.2021 г. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания

Национална конференция „Медийна грамотност срещу дезинформацията”

Национална конференция „Медийна грамотност срещу дезинформацията"

Конференцията ще се проведе на 2 декември 2021 г. в хибриден формат, като само лекторите и участниците в дискусиите ще присъства

Нов проект за проверка на фактите ще е в помощ на журналистите и учените

Нов проект за проверка на фактите ще е в помощ на журналистите и учените

Повишаването на доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание е основната цел