English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ръководства за младежка работа, създадени от проект DiGi YOUTH

 
Ръководства за младежка работа, създадени от проект DiGi YOUTH

Като част от проектния консорциум на DiGi YOUTH, от Сдружение "Бъдещето сега" се радваме да обявим, че нашите продукти Ръководството за дигитална младежка работа и Ръководството за работа с медии бяха публикувани в нашата платформа https://digi-youth.com ! Ръководствата са разработени въз основа на нашия опит да хармонизираме погледите на младежки работници от България, Словакия, Гърция и Турция, ескепртизата ни в областта и най-актуалната информация по темите. И двете ръководства вече са налични на английски, турски, гръцки, словашки и български език и могат да бъдат изтеглени или прочетени директно от платформата.

В нашето Ръководство за дигитална младежка работа се опитахме да намерим отговор на въпроса „Как можем да актуализираме младежката работа по отношение на нарастващите тенденции, бързо променящите се концепции и инструменти в дигиталната ера?“ Методите, често използвани в младежта работа, като разрешаване на конфликти, етика, планиране и организация, самооценка и саморазвитие, бяха анализирани в контекста на дигиталния свят, от гледна точка на теория и практика. В допълнение, понятия като кибернасилие, които навлязоха в живота ни с напредване на технологиите също бяха обсъдени в контекста на младежката работа. Главите от ръководството за дигитална младежка работа на DiGi YOUTH са:

 • Определение за дигитална младежка работа
 • Планиране и организиране на дейност
 • Саморазвитие на младежки работници и самооценка
 • Разрешаване на конфликти в младежката работа
 • Етика в дигиталната младежка работа
 • Достигане до младежи в неравностойно положение / младежи с по-малко възможности чрез дигитални инструменти
 • Симулации и игри като инструменти за обучение
 • Дигитални методи и ресурси за младежка работа, налични в партньорските страни, Европа и в международен мащаб: добри практики
 • Резултати от обучението, които е необходимо да бъдат придобити от младежки работници
undefined

Ръководството за работа с медии , което подготвихме, е фокусирано върху използването на дигитални медии и онлайн инструменти. Това ръководство включва теории и нови подходи в областта на дигиталните медии, както и практически предложения. Включихме права, ограничения, реч на омразата и въпроси за проверка на информацията в дигитална среда, дигитална медийна грамотност и дигитално разказване на истории. Главите от Ръководството за работа с медии на DiGi YOUTH са:

 • Въведение в медийната грамотност и критичното мислене
 • Проверка на информацията, грамотност на данните
 • Основни теории на комуникацията
 • Права и ограничения в онлайн пространството – свобода на словото, авторски права, GDPR
 • Как да подобрим младежката работа чрез безплатни дигитални инструменти: онлайн срещи и уебинари
 • Медийна комуникация и създаване
 • Разказване на истории в дигиталната младежка работа
 • Медийни инструменти, които вече се използват в младежката работа, налични в партньорските държави, Европа и в международната сцена: добри практики
 • Очаквани придобити знания от младежките работници, свързани с медиите
undefined

Насърчаваме те да използваш и двата наръчника в младежката работа и да ги споделиш със свои приятели и колеги! Мнението ти и предложения за подобряване на двете ръководства на DiGi YOUTH са повече от добре дошли. Нека разгорещим дискусията за дигиталната младежка работа и предстоящите възможности във форума на DiGi YOUTH !
Сходни публикации

Обучение за младежки работници

Обучение за младежки работници

Фондация „Приложно образование" представя уникална възможност за младежки работници - обучение, което ще се проведе по проект

Открито писмо на НМФ: Провеждане на тематични дискусии по ключови приоритети с цел изработване на коалиционно споразумение.

Открито писмо на НМФ: Провеждане на тематични дискусии по ключови приоритети с цел изработване на коалиционно споразумение.

От 23.11, четирите политически сили, които се очаква да съставят коалиционно правителство, започнаха преговори между своите

Какви филтри си слагат младежите днес разкри седмото издание на младежкия форум Voice it

Какви филтри си слагат младежите днес разкри седмото издание на младежкия форум Voice it

Седмото издание на младежкия форум „Voice it: Мнение от значение“, инициатива на  Младежка мрежа „Мегафон“ и Национална мрежа