English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение за младежки работници

 
Обучение за младежки работници

Фондация „Приложно образование" представя уникална възможност за младежки работници - обучение, което ще се проведе по проект „В свои води", финансиран от Министерство на младежта спорта по Национална програма за младежта (2021-2025).

Обучението е тридневно (петък-неделя) и ще се проведе през януари 2022 г. (вероятно от 14 до 16.01.2022), в зависимост от пандемичната обстановка и действащите мерки. Планираме да е присъствено и ще изберем подходящо място за настаняване близо до София. Всички разходи ще са сметка на проекта, с изключение на транспорта до и от базата за настаняване, който е за сметка на участниците.

Ако се разпознавате като младежки работник или сте част от организация, която работи в полза на млади хора в София и региона, и сте на възраст от 18 до 29 г., с участието си в това обучение ще можете да развиете и надградите своите знания, умения и компетенции, свързани с:

  • Важни социални умения на младежкия работник – комуникация, презентиране, вземане на решения, решаване на конфликти, работа в екип, привличане на съмишленици, лобиране и други
  • Специфика на младежката работа с младежи в неравностойно положение, с ограничени възможности или NEETs
  • Организиране, провеждане и оценка на младежки дейности и инициативи
  • Теренна работа с младежи и младежки общности – достигане, обхващане, мотивиране

Темите, върху които ще бъдат изградени дейностите са: критично мислене, медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и умения за справяне, борба с език на омразата в социалните мрежи и интернет. Програмата ще е преживелищна и ще се базира на ученето чрез опит и преживяване.

След обучението, ще имате възможност да работите като младежки обучител и мотиватор, но също да използвате придобитите знания и умения във всяка сфера на личния и професионалния си живот.

Участниците ще получат сертификат за участието си в обучението за обучители и за работа на терен, както и стартов комплект обучителни материали.

Срок за кандидатстване - 10.12.2021 г. на този линк: https://forms.gle/RVUzADv8bGfrtTmz8

Ако имате въпроси и нужда от допълнителна информация, можете да ни пишете на: appeducation21@gmail.com.Сходни публикации

Открито писмо на НМФ: Провеждане на тематични дискусии по ключови приоритети с цел изработване на коалиционно споразумение.

Открито писмо на НМФ: Провеждане на тематични дискусии по ключови приоритети с цел изработване на коалиционно споразумение.

От 23.11, четирите политически сили, които се очаква да съставят коалиционно правителство, започнаха преговори между своите

Ръководства за младежка работа, създадени от проект DiGi YOUTH

Ръководства за младежка работа, създадени от проект DiGi YOUTH

Като част от проектния консорциум на DiGi YOUTH, от Сдружение "Бъдещето сега" се радваме да обявим, че нашите продукти

Какви филтри си слагат младежите днес разкри седмото издание на младежкия форум Voice it

Какви филтри си слагат младежите днес разкри седмото издание на младежкия форум Voice it

Седмото издание на младежкия форум „Voice it: Мнение от значение“, инициатива на  Младежка мрежа „Мегафон“ и Национална мрежа