English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсят се граждани и организации, които искат да работят за създаване на по-добри публични пространства в България

 
Търсят се граждани и организации, които искат да работят за създаване на по-добри публични пространства в България


Заедно за активно гражданско общество. Отворена покана „Активни квартали”

С процесите на глобализация и урбанизация общностите се превърнаха в ключови играчи в обществения живот. В общностите с ангажирани жители, имащи чувство за принадлежност често има по-малко неравенство, по-високи доходи и икономически перспективи. Те стават по-активни и участват в процеси, които директно засягат техния живот. В България има нарастваща нужда от изграждане на по-устойчиви градове и общности с включване на ключови заинтересовани страни – общности, общини и граждански организации.

Който познава пловдивското сдружение „БГ Бъди активен” отблизо, знае колко голяма е страстта им по темите за намеси в градското пространство чрез ангажиране на общността, създаването на социални градски пространства и активиране на хората да се водеща част в този процес. В началото на 2022 г. сдружение пое инициативата да създаде  мрежа „Активни квартали", с цел да ангажира повече хора с участието в демократични процеси за създаване на общи пространства.

БГ Бъди активен проведе уебинар „Активни квартали”, по време на който представи своята отворена покана към организации и граждани, които могат да се включат в мрежата. По време на уебинара бяха представени принципите на т.нар. Placemaking(мястоправене),както и добри примери от мрежата на БГ Бъди активен и дългосрочната програма МЯСТО България.

Чрез мрежата „Активни квартали” сдружението се стреми да изгради по-добри публични пространства в България и кани представители на граждански организации и общности да станат част от мрежата Активни квартали, като получат възможност да развиват на местно ниво процеси по облагородяване на публични пространства и да поощряват включването на активни местни общности в такива процеси.

Последвайте този линк за да изразите изразите желанието си за участие: https://forms.gle/GRac1DZQMY4U8chj6

Защо сдружение БГ Бъди активен насърчава промяната в общностите?

1. Общностите имат решаващо значение за създаване на устойчиво бъдеще за България

Потенциалът на общността в България е често пренебрегнат. Заедно с липсата на ефикасни инструменти за управление, промените в публичните пространства се оказват спорадични, неустойчиви и разочароващи за жителите на общността. Използвайки инструмента „плейсмейкинг”, ще сложим общността в центъра на промяната.

2. Гражданите са център на публичните пространства

Гражданите са център на публичните пространства, и най-добре познават нуждите им. Именно те могат да се  погрижат най-добре за тях. През това годишно пътуване ще разкажем повече за принципи плейсмейкинг, работа с общността, комуникация със заинтересовани страни – общини, бизнес и граждански организации.
10 общности от 4 български градa ще имат възможност да реализират промяна на публични пространства,използвайки принципите на плейсмейкинг.

3. Ще имате възможност да станете част от промяната в България

Нашата цел е не само да спомогнем за промяна в общностите, но и да подтикнем промяна на национално ниво. Като участници в програма, гражданите и гражданските организации ще имат възможност да се възползват от видимостта, която  проекта осигурява чрез комуникационните мрежи и да участват в срещи за устойчива промяна с представители на общини и други граждански организации.

Изграждане на мрежата „Активни квартали’’

Мрежата „Активни квартали” ще бъде изградена през 2022 година, като процесът ще бъде следния

Стъпка 1: СЕЛЕКЦИЯ (ноември 2021 – януари 2022)

Стартираме процеса с отворена покана към граждански организации и малки обединени общности. Всеки кандидат (гражданин или формална група) ще може да представи своята концепция за промяна в публично пространство. Това могат да бъдат креативни намеси, които ще бъдат осъществени с всеобщи усилия от страна на местната общност. Според заложени индикатори ще изберем най-добрите кандидати, които ще поканим на обучение. То ще „стъпва” на методологията за създаване на пространства с участието на граждани „плейсмейкинг” – местоправене .

Стъпка 2:  ОФОРМЯНЕ НА МРЕЖА (януари – март 2022)

Обучение за плейсмейкинг:

Заедно с партньорите ни от Норвегия Nabolagshager работим по създаването на наръчник, адаптиран за българската среда, който ще послужи за основа на обучение и среща през  март. На база представените дотогава концепции и ангажираност ще бъдат избрани най-добрите общности и места за пресъздаване на пространства и насърчаване на гражданската активност.

Стъпка 3: ПЛЕЙСМЕЙКИНГ ИНТЕРВЕНЦИИ (април – септември 2022)

 
1.Срещи с общности, аднимистрация и заинтересовани страни, обществени обсъждания
2. Планиране на интервенции и физически намеси
3. Работа на терен, реализиране на дейностите

Стъпка 4: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ  (септември-декември 2022)

1.Анализ на резултати за процесите
2.Покана към представители на най-успешните примери за продължение на работа по застъпничество и промяна на системата

 
Плейсмейкинг – като методология на БГ Бъди активен

От няколко години БГ Бъди активен работи  чрез концепцията за (пре)създаване на места „плейсмейкинг” (създаване на място), чрез която местни общности променят градски пространства.  Стъпвайки на ‘placemaking’-ът като методология за работа с общности, сдружението следва  определен модел за работа с общности и създаване на пространства.  В желанието си да ангажира хората да бъдат по-активни и отговорни цялостно като общество, „БГ Бъди активен“ използва нещо, което близко до тях, видимо и разбираемо, а когато е успешно – добре изглеждащо междублоково пространство, има бърз ефект върху усещане за успеваемост и добре свършена работа, може да се използва ежедневно и бързо вдъхновява като добър пример.

Като резултат от плейсмейкинг, местата стават по-красиви, по-чисти и по-инклузивни за различни групи хора. Може да намерете повече за места, които сме променили тук –  _Място България (bgbeactive.org)

Плейсмейкингът е едновременно идея и практически подход за подобряване на район, град, регион, базиран на визията на хората, живеещи на определено място за това как това място трябва да се използва, развива и в крайна сметка да се превърне в успешно пространство.

В основата на плейсмейкингае участието на общността, целият процес се основава на местни възможности, визия и източници на вдъхновение, а резултатът от такава работа е качествено обществено пространство, което има положителен принос за здравето, благополучието и щастливия живот на местните жители.

Плейсмейкинг е:
– работа с общност
– адаптивност
– приобщаване
– контекст
– трансформация
– гъвкавост
– сътрудничество

*„Проектът Квартална демокрация в градските общности се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 159560.00€, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и  Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за  демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.“Автор: БГ Бъди активен

Източник: БГ Бъди активен

Сходни публикации

Жителите на три хасковски села реализираха осем граждански инициативи

Жителите на три хасковски села реализираха осем граждански инициативи

Приключи пилотното изпълнение на Програмата за граждански бюджети. Благодарение на нея в селата Войводово, Малево и

Уебинар „Активни квартали” събира организации с грижа към публичните пространства

Уебинар „Активни квартали” събира организации с грижа към публичните пространства

От опита на БГ Бъди активен, натрупан чрез дългосрочната програма _МЯСТО България знаем, че е важно гражданите, гражданските

Свободен офис в Къщата на гражданските организации

Свободен офис в Къщата на гражданските организации

Къщата на гражданските организации предлага превъзходно работно пространство за самостоятелен офис в центъра на София, в