English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

 
Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.     

Изданието е налично онлайн.

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 • Статистика за предоставената международна закрила в България за периода януари -  ноември 2021*
 • Глобален контекст за ситуацията с бежанците
 • Национален форум „Заедно пишем новите истории на интеграция на бежанците в България“

РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
 • Съвместно създаване на манифест за интеграция на бежанците в България
 • Градска програма за партньорство на ЕС за включване на мигранти и бежанци
 • Европейският план за действие за   интеграция и приобщаване - една година по-късно.
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В ЕС

УЧАСТИЕ НА БЕЖАНЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПАРТНЬОРСТВА С ОБЩНОСТИТЕ
 • Финал на Проучването на нуждите на търсещите и получилите международна закрила по пол, възраст и социална група
 • Бежанският консултативен съвет като самостоятелна и независима неправителствена организация
 РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ НА МЕСТНО НИВО
 • Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани - проследяване на развитието
 • Награди за отговорни работодатели на бежанци и мигранти 2021
ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • Стартъп инкубатор - бежанците като успешни предприемачи
МОСТ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ
 • Среща между гражданите и бежанците: Вкусът на Близкия изток

 

Сходни публикации

ФАР: Кандидатствай до 1 февруари 2022 г. за обучение по бежанско и миграционно право по метода на проучване чрез действие

ФАР: Кандидатствай до 1 февруари 2022 г. за обучение по бежанско и миграционно право по метода на проучване чрез действие

Искате да подобрите уменията си за проучване и анализиране на актуални проблеми? Имате интерес към правата на човека и

JAMBA или как в бизнеса да излезем извън кутията със стереотипи

JAMBA или как в бизнеса да излезем извън кутията със стереотипи

След като у нас заработи първият по рода си в Източна Европа кариерен център за хора с различни възможности - “JAMBA - Хъб на

Бежанци научиха как да развиват НПО в подкрепа на интеграцията на бежанци

Бежанци научиха как да развиват НПО в подкрепа на интеграцията на бежанци

На 9 януари 2022 г. Мулти култи колектив, ВКБООН и Български съвет за бежанци и мигранти организираха национална коалиционна