Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
21

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Набират се проекти за финансиране по Програма LIFE на ЕК

Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на ...

Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women ProgrammeСрок за кандидатстване: от 14 септември 2016 до 14 септември 2016

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна средаСрок за кандидатстване: до 23 февруари 2017

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора ...

линк към страница
Актуално
Отворена покана – Да променим 10 места в 10 български градаСрок за кандидатстване: до 23 февруари 2017

Физическите, социални и културни пейзажи на много български градове остават уловени между липса на възможности, ...

линк към страница
Актуално
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕССрок за кандидатстване: до 27 февруари 2017

Европейският съюз  приема предложения от допустими организации за програма, озаглавена ...

линк към страница
Актуално
Интегриране на граждани от трети страниСрок за кандидатстване: до 28 февруари 2017

Покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетни ...

линк към страница
Актуално
Пилотен проект "Европа на разнообразието"Срок за кандидатстване: до 28 февруари 2017

Целта на пилотния проект за "Европа на различията" е да подсили мотото на Европейския съюз - "Единство в многообраз ...

линк към страница
Актуално
Финансиране за проекти на училищните общности - "aces – Academy of Central European Schools – act local"Срок за кандидатстване: от 10 януари 2017 до 28 февруари 2017

Училищата на 15 държави от Централна Европа (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, ...

линк към страница
Актуално
Две български училища ще се сдобият с онлайн обучителна платформа и виртуална класна стая след конкурс на Център за образователни инициативи и One World Foundation!Срок за кандидатстване: до 28 февруари 2017

След излъчения на 21 януари сутринта (събота) репортаж по Нова телевизия - Виртуална класна стая: Училище в ...

линк към страница
Актуално
Покани за проектни предложения по програма "Европа за гражданите"Срок за кандидатстване: до 01 март 2017

До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програмата. Повече информация ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за проекти за популяризиране на достъпа до правосъдие и подкрепа на жертви на насилие, базирано на полаСрок за кандидатстване: до 03 март 2017

Целта на поканата е да се допринесе за защитата и подкрепата на жертви на насилие, основано на пола, и прилагането ...

линк към страница
Актуално
Фондация „Благотворител" обявява конкурс по проект „Социална и професионална адаптация” за младежиСрок за кандидатстване: до 05 март 2017

Фондация „Благотворител" обявява конкурс за професионална (кандидатстудентска) езикова подготовка за лишени от ...

Актуално
Конкурс за финансиране на проекти на тема "Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания"Срок за кандидатстване: до 06 март 2017

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, базирано на полаСрок за кандидатстване: до 08 март 2017

Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, ...

линк към страница
Актуално
Възможност за квалификация на библиотекари със средно образованиеСрок за кандидатстване: до 08 март 2017

Фондация „Глобални библиотеки – България" (Фондацията) обявява ПРОГРАМА за предоставяне на средства. В ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна средаСрок за кандидатстване: до 14 март 2017

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав Срок за кандидатстване: до 15 март 2017

Търсят се малки и краткосрочни проекти и инициативи, които насърчават равноправното участие на ромите в ...

линк към страница
Актуално
Покана от Black Sea Trust към гражданското общество за опазване на демокрацията Срок за кандидатстване: до 17 март 2017

Black Sea Trust за регионално сътрудничество очаква граждански проектни предложения за защита на де ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на ромиСрок за кандидатстване: до 21 март 2017

В тази програма ЕК ще подкрепи дейности, в подкрепа на най-малко една от следните групи хора в риск от ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование" Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Училищно образование"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики" в сферата на Училищното образование, проекти ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Професионално образование и обучение"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Образование за възрастни"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Висше образование"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation: Покана за представяне на проектиСрок за кандидатстване: до 31 март 2017

Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е благотворителна фондация, създаден през 1992 г. от ...

линк към страница
Актуално
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children) Срок за кандидатстване: до 01 април 2017

Наградата Светът на наградата Children осигурява финансиране и признание за новатори - личности и организации от ...

линк към страница
Актуално
Развитие на социалното предприемачествоСрок за кандидатстване: до 03 април 2017

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ...

линк към страница
Актуално
Отворена процедура за подбор на проекти "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"Срок за кандидатстване: до 05 април 2017

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ...

линк към страница
Актуално
Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 06 април 2017

Краен срок: 06.04.2017 г. Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански ...

Актуално
Покана за представяне на проектни предложения по направление „Европейски платформи“Срок за кандидатстване: до 06 април 2017

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за:  ...

линк към страница
Актуално
Покана за предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на умениятаСрок за кандидатстване: до 02 май 2017

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма ...

линк към страница
Актуално
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”Срок за кандидатстване: до 31 май 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за ...

линк към страница
Актуално
Награда "Рожден ден" за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени Срок за кандидатстване: до 06 септември 2017

The "Birth Day" Prize is an initiative of the European Commission. The Bill & Melinda Gates Foundation (or the ...

линк към страница
Актуално
Програма „Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 04 октомври 2017

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+": Ключово ...

линк към страница
Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ ...

линк към страница
Финансова подкрепа от Европейската младежка фондация

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за ...

линк към страница
Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година. Основните промени ...

линк към страница
Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месецМикрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага ...

линк към страница
2016 Call for proposals for LIFE Grants

The Commission invites legal persons (entities) registered in the European Union (EU) to present proposals for ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране