Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Набират се проекти за финансиране по Програма LIFE на ЕК

Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на ...

Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women ProgrammeСрок за кандидатстване: от 14 Септември 2016 до 14 Септември 2016

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Грантове за изследване ролята на Интернет инструменти за стимулиране на демократично участиеСрок за кандидатстване: до 24 Януари 2017

Безвъзмездна финансова помощ за проекти за изследване ролята на Интернет инструменти за стимулиране на ...

линк към страница
Актуално
Европейската младежка награда "Карл Велики"Срок за кандидатстване: до 30 Януари 2017

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към ...

линк към страница
Актуално
Конкурс "Младежки свят и доброволчество"Срок за кандидатстване: до 31 Януари 2017

За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към Столична община, с подкрепата и ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за проектни предложения за 2017 г. на Фондация "Русе - град на свободния дух"Срок за кандидатстване: до 31 Януари 2017

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор „Младеж" на Еразъм+Срок за кандидатстване: до 02 Февруари 2017

Център за развитие на човешките ресурси публикува Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически ...

линк към страница
Актуално
Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“Срок за кандидатстване: до 02 Февруари 2017

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност" в областта на образованието за възрастни ще ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж"Срок за кандидатстване: до 02 Февруари 2017

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност" в областта на младежта ще се отпуска ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор "Младеж"Срок за кандидатстване: до 02 Февруари 2017

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите", сектор "Младеж"Срок за кандидатстване: до 02 Февруари 2017

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на ...

Актуално
Кампания за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България" през 2017 г.Срок за кандидатстване: до 06 Февруари 2017

В периода 06.12.2016 - 06.02.2017 г. включително се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по ...

линк към страница
Актуално
Програма „Децата и спортният клуб” за подпомагане участието на деца в спортни проявиСрок за кандидатстване: до 15 Февруари 2017

Програмата „Децата и спортният клуб" (Програмата) е за подпомагане участието на деца в спортни прояви и ...

линк към страница
Актуално
Програма „Научи се да плуваш” за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца Срок за кандидатстване: до 15 Февруари 2017

Програма „Научи се да плуваш" (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на ...

линк към страница
Актуално
Програма Европа за 2017 г.Срок за кандидатстване: до 16 Февруари 2017

През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване ще ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти на тема "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда - 2017 г."Срок за кандидатстване: до 17 Февруари 2017

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"Срок за кандидатстване: до 20 Февруари 2017

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и ...

линк към страница
Актуално
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕССрок за кандидатстване: до 27 Февруари 2017

Европейският съюз  приема предложения от допустими организации за програма, озаглавена ...

линк към страница
Актуално
Интегриране на граждани от трети страниСрок за кандидатстване: до 28 Февруари 2017

Покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетни ...

линк към страница
Актуално
Пилотен проект "Европа на разнообразието"Срок за кандидатстване: до 28 Февруари 2017

Целта на пилотния проект за "Европа на различията" е да подсили мотото на Европейския съюз - "Единство в многообраз ...

линк към страница
Актуално
Финансиране за проекти на училищните общности - "aces – Academy of Central European Schools – act local"Срок за кандидатстване: от 10 Януари 2017 до 28 Февруари 2017

Училищата на 15 държави от Централна Европа (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, ...

линк към страница
Актуално
Покани за проектни предложения по програма "Европа за гражданите"Срок за кандидатстване: до 01 Март 2017

До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програмата. Повече информация ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за проекти за популяризиране на достъпа до правосъдие и подкрепа на жертви на насилие, базирано на полаСрок за кандидатстване: до 03 Март 2017

Целта на поканата е да се допринесе за защитата и подкрепата на жертви на насилие, основано на пола, и прилагането ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, базирано на полаСрок за кандидатстване: до 08 Март 2017

Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, ...

линк към страница
Актуално
Покана от Black Sea Trust към гражданското общество за опазване на демокрацията Срок за кандидатстване: до 17 Март 2017

Black Sea Trust за регионално сътрудничество очаква граждански проектни предложения за защита на де ...

линк към страница
Актуално
Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на ромиСрок за кандидатстване: до 21 Март 2017

В тази програма ЕК ще подкрепи дейности, в подкрепа на най-малко една от следните групи хора в риск от ...

линк към страница
Актуално
Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation: Покана за представяне на проектиСрок за кандидатстване: до 31 Март 2017

Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е благотворителна фондация, създаден през 1992 г. от ...

линк към страница
Актуално
Отворена процедура за подбор на проекти "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"Срок за кандидатстване: до 05 Април 2017

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ...

линк към страница
Актуално
Програма „Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 04 Октомври 2017

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+": Ключово ...

линк към страница
Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ ...

линк към страница
Финансова подкрепа от Европейската младежка фондация

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за ...

линк към страница
Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година. Основните промени ...

линк към страница
Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месецМикрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага ...

линк към страница
2016 Call for proposals for LIFE Grants

The Commission invites legal persons (entities) registered in the European Union (EU) to present proposals for ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране