Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Набират се проекти за финансиране по Програма LIFE на ЕК

Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на ...

Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women ProgrammeСрок за кандидатстване: от 14 септември 2016 до 14 септември 2016

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование" Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Училищно образование"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики" в сферата на Училищното образование, проекти ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Професионално образование и обучение"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Образование за възрастни"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Висше образование"Срок за кандидатстване: до 29 март 2017

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Актуално
Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас"Срок за кандидатстване: до 30 март 2017

Фондацията „Принцесата на Астуриас" отправя покана за набиране на номинации за едноименните ежегодните награди ...

линк към страница
Актуално
Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation: Покана за представяне на проектиСрок за кандидатстване: до 31 март 2017

Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е благотворителна фондация, създаден през 1992 г. от ...

линк към страница
Актуално
Финансиране на малки проекти в полза за местната общностСрок за кандидатстване: до 31 март 2017

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за ...

линк към страница
Актуално
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children) Срок за кандидатстване: до 01 април 2017

Наградата Светът на наградата Children осигурява финансиране и признание за новатори - личности и организации от ...

линк към страница
Актуално
Развитие на социалното предприемачествоСрок за кандидатстване: до 03 април 2017

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ...

линк към страница
Актуално
Отворена процедура за подбор на проекти "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"Срок за кандидатстване: до 05 април 2017

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ...

линк към страница
Актуално
Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 06 април 2017

Краен срок: 06.04.2017 г. Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански ...

Актуално
Покана за представяне на проектни предложения по направление „Европейски платформи“Срок за кандидатстване: до 06 април 2017

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за:  ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична общинаСрок за кандидатстване: до 07 април 2017

Програмата за развитие на детско-юношеския спорт е разработена в изпълнение на Общинската стратегия за ...

линк към страница
Актуално
Фондация Лале обявява нова финансираща програма "Силата на семейството и общността"Срок за кандидатстване: до 07 април 2017

Програма „Силата на семейството и общността" е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и ...

линк към страница
Актуално
Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 годинаСрок за кандидатстване: до 07 април 2017

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ" ОБЯВЯВА стартиране на ...

линк към страница
Актуално
Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната системаСрок за кандидатстване: до 28 април 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския ...

линк към страница
Актуално
Покана за предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на умениятаСрок за кандидатстване: до 02 май 2017

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма ...

линк към страница
Актуално
Втора сесия на столична програма "Култура” – 2017 г. за "Външна и вътрешна мобилност”, Направление 3: "Културни диалози”Срок за кандидатстване: от 09 април 2017 до 09 май 2017

В изпълнение на Решение № 580/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция "Култура", ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване за харта за мобилност 2017, сектор "Професионално образование и обучение" на ключова дейност 1Срок за кандидатстване: до 17 май 2017

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в ...

свали документ
Актуално
Erasmus+, КД3: Подкрепа за реформиране на политиката "Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж" Срок за кандидатстване: до 22 май 2017

Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез ...

линк към страница
Актуално
Европейски награди "Зачитане на опита на хората, живеещи с деменция"Срок за кандидатстване: до 28 май 2017

The European Foundations` Initiative on Dementia (EFID) launches the European Awards:"Valuing the expertise of ...

линк към страница
Актуално
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”Срок за кандидатстване: до 31 май 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на кандидатури 2017 г. в трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.)Срок за кандидатстване: до 15 юни 2017

Поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2017 г." в рамките на Третата програма за действие на Съюза в ...

линк към страница
Актуално
Награда "Рожден ден" за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени Срок за кандидатстване: до 06 септември 2017

The "Birth Day" Prize is an initiative of the European Commission. The Bill & Melinda Gates Foundation (or the ...

линк към страница
Актуално
Програма „Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 04 октомври 2017

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+": Ключово ...

линк към страница
Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ ...

линк към страница
Финансова подкрепа от Европейската младежка фондация

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за ...

линк към страница
Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година. Основните промени ...

линк към страница
Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месецМикрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага ...

линк към страница
2016 Call for proposals for LIFE Grants

The Commission invites legal persons (entities) registered in the European Union (EU) to present proposals for ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране