English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Контейнери за дрехи на БЧК в Пловдив и София

 
Инициативата се реализира от фирма „Хюманита" съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа.

Всеки контейнер има капацитет от 300 килограма, като даренията периодично се събират и хигиенизират. Изискванията към текстилните изделия - завеси, завивки, дрехи, чанти и колани, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка. Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефикасно и ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Тя стартира от Пловдив на 1 март и до момента са събрани осем тона дарения. С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Контейнерите са поставени на следните места:

N Град
Адрес
 
Partner
1 Пловдив     ул. „Кракра" 6
БЧК
2 Пловдив ул. „Стойчо Мушанов" 48
БЧК
3 Пловдив ул. „Поп Богомил“ 32
11 ОУ „Душо Хаджидеков“
4 Пловдив ул. „Полковник Сава Муткуров“ 40 41 ОУ „Райна Княгиня“
5 Пловдив Кючук Париж, ул. „Македония" 97
Супермаркет Кауфланд
6 Пловдив Хр. Смирненски, бул. „Пещерско шосе" 36 Супермаркет Кауфланд
7 Пловдив Тракия, „Освобождение" 47 Супермаркет Кауфланд
8 Пловдив ул. “Менделеев" 12 Аграрен университет Пловдив
9 София бул. „България" 69 България Мол
10 София ул. „Свето преображение" 20 25 ДКЦ
11 София бул. „Симеоновско шосе" 110 Комплекс Макси
12 София бул. „Симеоновско шосе" 110 Френско у-ще „Виктор Юго"
13 София бул. „Джеймс Баучер" 76 БЧК
14 София ул. „Проф. Иван Странски" 20 Супермаркет Кауфланд
15 София ул. „Хайделберг" 1 Супермаркет Кауфланд
16  София ул. „Асен Йорданов" 7 Супермаркет Кауфланд
17 София ул. „Кукуряк" 3Супермаркет Кауфланд
18   София бул. „Тодор Каблешков" 3 Супермаркет Кауфланд