English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФинансиранеДобави финансиране

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Срок за кандидатстване: Текущ
Лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт за организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена ...

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Срок за кандидатстване: Текущ
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с ...

Творческа Европа - възможности за финансиране

Срок за кандидатстване: Текущ
Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата Творческа ...

Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE, насочени срещу бедността и социалното изключване

Срок за кандидатстване: Текущ
The Association GIVE EUR-HOPE (GEH) is always prepared to examine requests for financial support submitted by communities or ...

Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

Срок за кандидатстване: Текущ
The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations (CSOs) under ...

Стипендия за развитие на гражданското общество

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска ...

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2022 г.(Утвърдена ...

Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм е отворена за кандидастване

Срок за кандидатстване: от 05.10.2021 г. до 06.12.2021 г.
Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на ...

Програма „Научи се да плуваш“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Научи се да плуваш” за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-873/01 ...

Програма „Децата и спортният клуб“

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Децата и спортният клуб” за 2022 г.(утвърдена със заповед № ...

Седмо издание на Vivacom Регионален грант

Срок за кандидатстване: до 12.01.2022 г.
Програмата е с нови приоритетни областиНа 26 ноември 2021 г., с онлайн събитие бе дадено началото на седмото издание на Vivacom ...

Обява за откриване на нова процедура чрез подбор по Оперативна програма „Добро управление” за повишаване на гражданското участие

Срок за кандидатстване: до 17.01.2022 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: ...