English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Срокът за кандидатстване във Vivacom Регионален грант е удължен

Срок за кандидатстване: до 23.01.2022 г.
Кандидатури за финансиране до 5 000 лв. се приемат до 23 януари 2022 г.Vivacom удължава срока за кандидатстване в седмото ...

Обява за откриване на нова процедура чрез подбор по Оперативна програма „Добро управление” за повишаване на гражданското участие

Срок за кандидатстване: до 17.01.2022 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: ...

Програма „Децата и спортният клуб“

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Децата и спортният клуб” за 2022 г.(утвърдена със заповед № ...

Програма „Научи се да плуваш“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Научи се да плуваш” за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-873/01 ...

Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм е отворена за кандидастване

Срок за кандидатстване: от 05.10.2021 г. до 06.12.2021 г.
Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на ...

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2022 г.(Утвърдена ...

Стипендия за развитие на гражданското общество

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска ...

Втора процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Срок за кандидатстване: от 18.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и ...

Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)"

Срок за кандидатстване: от 27.08.2021 г. до 29.11.2021 г.
Първа покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни ...

Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.(утвърдена със ...

Програма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-869/ ...

Столична програма „Култура” обявява сесия за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2022 г.

Срок за кандидатстване: от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.
Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се ...

Фондация „Тръст за социална алтернатива" обявява конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите

Срок за кандидатстване: до 31.10.2021 г.
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни ...

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

Срок за кандидатстване: до 30.10.2021 г.
До края на октомври училищата в цялата страна подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв. за новата програма “Учим ...

Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране

Срок за кандидатстване: от 07.10.2021 г. до 27.10.2021 г.
Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да ...

Конкурс за организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените

Срок за кандидатстване: от 20.09.2021 г. до 10.10.2021 г.
В изпълнение на мисията си да подкрепя и развива женското движение в България и да насърчава устойчивата социална промяна, ...

Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ". Програма за подкрепа на частни културни организации

Срок за кандидатстване: от 16.09.2021 г. до 07.10.2021 г.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕПрограмата е насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно ...

Министерството на културата набира проектни предложения за национални прояви и чествания на съ

Срок за кандидатстване: до 30.09.2021 г.
На основание чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата Министерството на културата продължава  набирането на проектни ...

Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Срок за кандидатстване: от 25.08.2021 г. до 27.09.2021 г.
Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2021 годинапо Национална програма за младежта ...

„Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“

Срок за кандидатстване: до 26.09.2021 г.
Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното ...
12345...51