English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14179 (1,8233 секунди)
 
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Подслон за човечеството" / Хабитат България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Сдружение "Ахури"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Друго
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Фондация Ботаника Лайф

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП

Съюз за България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

ПОДКРЕПИ БГ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго
ОП Д

Тръст за социална алтернатива

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Коалиция за медийна грамотност

Област: София област
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие
ОП Д

Васил Левски1928

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Асоциация за кариерно развитие и обучение

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Млад репортер / Young Reporter NGO

Област: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
12345...709

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци