English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Български фонд за жените

Български фонд за жените работи за овластяване на всички жени и момичета, постигане равнопоставеност на половете, създаване и развитие на женско движение и социална филантропия в България. Фондът подкрепя местни неправителствени организации, работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.