English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Контурглобал Марица Изток 3

Контурглобал работи в партньорство с държавата за подпомагането на обществото. Дружеството подпомага хора с увреждания, младежки спортни клубове, хората с умствени увреждания, домове за сираци и др.