English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Метро Кеш енд кери България

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства.