English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Обединена българска банка

Вече близо 25 години ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност с акцент върху изкуството, науката, историческото наследство, спорта за деца и подкрепата за уязвимите членове на обществото.