English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Първа инвестиционна банка

ПИБ подкрепя развитието на деца и младежи, като подпомага създаването на възможности, изграждането на умения и самочувствие у младите хора. Банката подкрепя деца и младежи, лишени от родителски грижи, младежи от икономически изостанали региони от страната и други, които имат нужда от подкрепа за развитието си. Също така ПИБ подкрепя развитието на българската музика и театър, както и запазването на културното наследство.