English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество социалнозначими проекти, образователни програми и културни прояви, които се организират или предлагат от организации, сдружения, граждански обединения, дружества, институции.