English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Теленор България ЕАД

Корпоративната отговорност е в основата на философията на Теленор да развива бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стреми да създава добавена стойност, както за бизнеса, така и за обществото. https://www.telenor.bg/bg/corporate-responsibility