English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

ТехноЛогика

ТехноЛогика осъществява обществено отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Нашият стремеж е да бъдем не само просперираща иновативна фирма, но и да налагаме ценности, да утвърждаваме българско самосъзнание и да изграждаме модел за обществено отговорен бизнес.