English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Уницеф България

Целите на Уницеф са: Да се застъпва за правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал; Да мобилизира политическата воля и материалните ресурси, за да насочва страните в дух: „най-важното са децата”, като изгражда у тях капацитет за съответни действия; Да реагира на спешни ситуации, за да облекчи страданията на децата и на онези, които се грижат за тях; Да прокламира равни права за жените и момичетата и да подкрепяме тяхното пълноценно участие в развитието на техните общности; Да работи за целите на човешкото развитие, както и за мира и обществения прогрес, заложени в Устава на Обединените нации.