English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк провежда последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност. В съответствие с мисията на УниКредит, банката се държи като отговорен член на обществото и застава зад проекти в подкрепа на най-уязвимите групи и насърчава инициативи, целящи изграждане на устойчиви практики и успешни примери. Във фокуса на подкрепа на УниКредит са проекти в социалната сфера, подкрепа на младите хора и образованието, значими спортни инициативи и проекти в областта на екологията. Заедно с корпоративната фондация УниКредит, банката работи активно за развитие на социалното предприемачество като форма за развитие на устойчиви модели в социалния сектор.