English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Лале”

Фондация „Лале” e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество, като стимулира сътрудничество между гражданите, бизнеса и държавата с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.