English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.