English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Елизабет Костова”

Мисията на фондацията е да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.