English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор. Фондация BCause е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен офис във Великобритания. CAF Великобритания (Charities Aid Foundation UK) е уникална организация с огромен принос в предлагането на услуги за организации, фирмени и индивидуални дарители.