English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

А1

A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.