English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

АбВи (AbbVie)

АбВи вярва в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването й на българския пазар тя започва социална програма, която да ангажира самите служители с доброволчески труд и дарения.