English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Credissimo АД, Credissimo за по-добър живот

"Credissimo за по-добър живот" е кампания за социална отговорност и устойчиво развитие, която подпомага редица каузи в сферата на образованието, спорта и здравеопазването. Чрез програмата компанията дарява ежемесечно част от всеки изплатен бърз кредит в подкрепа на талантливи деца и младежи, хора в неравностойно положение или нуждаещи се от медицинска помощ. Корпоративната инициатива и личната ангажираност на служител на Credissimo има за цел да бъде пример и за други фирми в сектора, които да възприемат, подкрепят и допринесат за налагане на добрите практики за солидарност и социална отговорност.