English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Аурубис България

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Аурубис подкрепя проекти, насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование и талантливи деца, спортни инициативи, култура и др. За последните 10 години компанията е направила дарения в региона на Средногорието на стойност над 6 млн. лева.