English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

КЦМ 2000 Груп

За КЦМ 2000 Груп е отговорност да подпомага и подобрява качеството на живот на обществото. Обширната програма за социална отговорност на българския холдинг е насочена към всички сфери на живота, включително здраве, образование, култура, спорт, околна среда. КЦМ вярва, че поддържането на модел на устойчивост стимулира възможностите за развитие и добър социален живот в България.