English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Данон Сердика АД

Данон Сердика АД подпомага по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Компанията вярва, вярва, че по този начин подкрепата й е цялостна и много по-осезаема. Социално отговорната практика може да бъде разделена най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите.