English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Виваком АД

Всички обществено значими каузи на VIVACOM са обединени в единна платформа - VIVACOM Fund. Създадена през 2009 г., платформата е израз на отношението на компанията към въпросите и проблемите, засягащи българското общество.