English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа в България, за ползване на социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“

 
Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа в България, за ползване на социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“

SOS Детски селища България стартира четвърти кръг на процедурата за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот. Това е в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

Целта на проекта е да овласти младежи, напускащи алтернативна грижа в България, успешно да започнат самостоятелен живот, чрез предоставяне на нова социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“. До момента в рамките на проекта сме подкрепили над 60 младежи.

Целта на услугата е да насърчи и да подкрепи старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез постигане на психо-емоционална стабилност, устойчива заетост и редовен доход, осигуряване на подходящо жилище, продължаване или завършване на образование, осигуряване на достъп до здравеопазване, и поемане на контрол и отговорност за живота си.

Процедурата за подбор се провежда на няколко етапа за период от 3 години. Настоящият четвърти кръг на Процедурата ще се реализира в областите София - град, Перник, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Настоящата процедура за подбор е с краен срок за подаване на заявления: 20 септември 2021 година.

Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете тук. Ще се радваме, ако споделите, за да стигнем до повече младежи.Автор: SOS Детски селища България

Източник: SOS Детски селища България

Сходни публикации

Просветен народ = добро управление

Просветен народ = добро управление

„Най-добрата гаранция за добро управление е един просветен народ.“Тези думи на политика Иван Гешов ни припомни Ива Митева –

Промяната започва с теб в Ботевград

Промяната започва с теб в Ботевград

От Национален младежки форум каним всеки заинтересован да вземе участие в изготвянето на идеи за бъдещето на Европа.Европа се

За добротворството от първо лице – среща с Богомила

За добротворството от първо лице – среща с Богомила

Представяме ви второто от серията интервюта на сдружение Startup Factory с млади граждански активни личности.Богомила Самуилова