English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
DEEP Exploitation and Practitioners’ Workshop

 
 
Събитието се организира в рамките на проекта „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP), който се изпълнява от консорциум от седем партньора от шест държави - Белгия, България, Италия, Полша, Португалия и Испания, в рамките на 24 месеца, считано от 01 ноември 2019 г. DEEP е насочен към настоящи и завършили ученици, както и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори.

Целта на събитието е да повишим осведомеността по отношение на постигнатите резултати, които са: 1. Платформа, достъпна на шест езика (английски, български, италиански, полски, португалски и испански). 2. Анализ на развитието на дигиталното предприемачество в пет от партньорските държави. 3. Онлайн учебни материали, насочени към дигиталното предприемачество. 4. Тестване и валидиране на учебните материали от 200 ученици.

Освен това, по време на събитието гостите ще бъдат запознати с основните функции на платформата, материалите и ще бъдат ангажирани в дискусии относно резултатите по проекта и тяхното практическо приложение.

Поради противоепидемичните мерки, участниците ще бъдат разделени в две групи (по 20 души). Събитието с първата група ще се проведе от 9:00 – 12:30 часа на 29.09.2021г. в „Social Innovators“, ул. „Дякон Игнатий“ 19 , ет. 2, София.

Събитието с втората група ще се проведе от 13:00 – 16:30 часа на 29.09.2021г. на гореспоменатия адрес.

Записването става чрез попълване на онлайн формите по-долу:

Регистрация за участие в Група 1: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/f3df91bf03faf098d15c04b7adec60

Регистрация за участие в Група 2: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/b837acb882772b6447db17c3531baf

Ако линковете към формите за регистрация не се отварят, може да ни изпратите две имена, име на организация и длъжност на e-mail: deep@netlaw.bg

Регистрация може да направите и на тел: +359 889 941 195.

В залата е възможно да присъстват 20 души, затова при регистрация моля да споменете в коя от двете групи искате да бъдете записани.
Сходни публикации

ИРМИ ще проведе заключителна конференция по проект по „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки

ИРМИ ще проведе заключителна конференция по проект по „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“

Институтът за регионални и международни изследвания ще проведе заключителната конференция по проект „Овластяване на местните

Инициативата на GEM България – „Предприемачи в клас“ – среща ученици с успешни практици, създатели на бизнес

Инициативата на GEM България – „Предприемачи в клас“ – среща ученици с успешни практици, създатели на бизнес

С потенциал да достигне до над 2000 училища, проектът подкрепя предприемаческия дух в класните стаи и гради мост между

Конференция „Корпоративна прозрачност” 2021

Конференция „Корпоративна прозрачност" 2021

Фондация „Каузи“ и Германо-Българската индустриално-търговска камара организират онлайн конференция „Корпоративна прозрачност“