Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Обществени консултации

05.01.2015
Обществена консултация относно Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите към Плановете за управление на речните басейн

Срок за участие: до 05 май 2015

Четирите басейнови дирекции приемат становища и коментари по повод консултацията с обществеността на Междинния ...

09.12.2014
Определен срок за подаване на предложения по проекта за промени в закона за НПО

Срок за участие: до 19 декември 2014

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е публикуван за ...

16.10.2014
„Какво трябва да се промени в управлението на страната?” покана за участие в регионални граждански панели

Срок за участие: от 16 октомври 2014 до 05 ноември 2014

Покана към гражданите и неправителствените организации за ...

03.10.2014
Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Срок за участие: от 26 септември 2014 до 10 октомври 2014

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на Закона за авторското право и сродните му права

Срок за участие: от 15 април 2014 до 22 април 2014

Промените са разработени с основната цел да въведат в националното законодателство изискванията на Директива ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Срок за участие: от 15 април 2014 до 20 април 2014

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗИД на ЗГР) има за цел ...

10.03.2014
Обществено обсъждане на оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г

Срок за участие: от 07 март 2014 до 19 март 2014

Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат ...

03.02.2014
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 2014-2020

Срок за участие: от 03 февруари 2014 до 12 февруари 2014

28.01.2014
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

Срок за участие: от 27 януари 2014 до 04 февруари 2014

Предстои промяна на текстове в ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административната ...

13.01.2014
Обществени консултации относно постановление за прозрачно разходване на средства

Срок за участие: от 13 януари 2014 до 23 януари 2014

Министерски съвет предвижда създаване на Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни ...

13.01.2014
Обществени консултации относно реда и вида на отпусканите от държавата стипендии

Срок за участие: от 13 януари 2014 до 21 януари 2014

Предложените допълнения имат за цел да се даде право на висшите училища да отпускат стипендии на студенти със ...

09.12.2013
Oбществени консултации на www.strategy.bg във връзка с Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Срок за участие: от 09 декември 2013 до 17 декември 2013

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със ...

12.11.2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Срок за участие: от 11 ноември 2013 до 18 ноември 2013

На сайта за обществени консултации можете да дадете своите коментари във връзка със Закона за изменение и ...

04.11.2013
Коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с ...

Срок за участие: от 01 ноември 2013 до 12 ноември 2013

До 12 ноември 2014г. можете да дадете своите коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за ...

11.10.2013
Предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото възпитание и спорта

Срок за участие: от 07 октомври 2013 до 23 октомври 2013

1.Представете своите коментари относно предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона ...

«   1 ... 4  5  6  7  8    »