Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

Библиотека

12 Януари 2017
Нов
Списание За Птиците, бр.2, издава БДЗП

свали документа
12 Януари 2017
Нов
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

свали документа
13 Декември 2016
Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Годишният доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г. е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Бенефициенти по проекта са били Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ и Професионалното обединение на държавните служители. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Асоциацията на юристи за развитие на правото в общественинтерес и хармонизиране на българското и европейското право. Документът е предоставен от бенефициентите и е публикуван с тяхно съгласие.

свали документа
13 Декември 2016
Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

Ръководството е разделено на три части: Общи предизвикателства за писане, Писане за медиите, Примери за добро и лошо писане, Практически съвети и др. На английски език. Издава - EU Neighbourhood Info Centre

свали документа
13 Декември 2016
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки на Център за изследване на демокрацията, 2016

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете. Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администра- ция – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.

свали документа
08 Декември 2016
Проект "Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения" на фондация "Информация и природозащита", изпълняван с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество

свали документа
06 Декември 2016
Книга "Старите гори в природен парк "Странджа""

Публикувана е по проект "Устойчиво управление и устройство на природен парк "Странджа"", изпълнен от дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. http://www.strandja.bg/download/file-1002

свали документа
05 Декември 2016
Invitation for workshop and event presenters

The Psychodrama Festival - Plovdiv 2017 would like to invite presenters of workshops, general sessions and evening events.

свали документа
05 Декември 2016
Шести Психодрама Фестивал - Регистрационна форма за водещи

Публикува се регистрационна форма за водещи на уъркшопи и други събития

свали документа
01 Декември 2016
Докладът Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията: (EU-MIDIS II): роми — избрани изводи

свали документа
01 Декември 2016
Participants Registration form

For Psychodrama Festival Plovdiv - Sixth Edition

свали документа
01 Декември 2016
Presenter Registration form

For Psychodrama Festival Plovdiv - Sixth Edition

свали документа
28 Ноември 2016
Номинации за наградите "Най-голям корпоративен дарител" 2016

свали документа
18 Ноември 2016
Прессъобщение: Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

свали документа
09 Ноември 2016
"Лесна за разбиране" книжка за София

Първото „лесно за разбиране" специализирано издание за хора с интелектуални затруднения, представящо София, беше показано вчера на събитие в Дневния център на Maria’s World Foundation. Изданието беше разработено от нас в рамките на проект „София е моят град“, финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.

свали документа
07 Ноември 2016
"Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители"

Настоящият материал се осъществява в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

свали документа
02 Ноември 2016
Ръководството по Програма "Еразъм+" за 2017 г.

свали документа
31 Октомври 2016
Доклад „За жива планета“ 2016 на WWF

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие, спрямо броя им от 1970 г. Това е един от основните изводи на публикувания в четвъртък доклад „За жива планета“ на WWF. Данните в доклада потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си. Заради промените, които човекът предизвиква на Земята, е възможно шесто масово измиране на живи същества. Изследователите вече наричат този период антропоцен.

свали документа
28 Октомври 2016
Глобален дарителски индекс 2016 - CAF World Giving Index

свали документа
28 Октомври 2016
Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Годишният анализ на БДФ проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България за 10-та поредна година. Акценти за 2015 г.: Дарените частни средства от фондации, компании, физически лица и еднолични търговци за промяна на средата в България са 108 080 832 лв. Това е спад на даренията спрямо предходната, 2014 г. с 5% (или с 5,2 млн. лева). За втора поредна година най-големите дарители остават фондациите. Даренията от тях са 54 815 138 лева това е спад с 18% , сравнено с предходната 2014 г. година. Следват ги компаниите с 46 376 816 лева, което представлява ръст с 22%, сравнено с 2014. През 2014 г. физическите лица са дарили 6 379 704 лева, а едноличните търговци – 510 174 лв.

свали документа
   1  2  3  4  ... 27   »

Търсене на публикация