Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
19

Библиотека

16 Февруари 2017
Нов
Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Докладът разглежда темите: - популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; - насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; - опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; - засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език.

свали документа
14 Февруари 2017
Нов
Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите

"В доклада, публикуван от Комисията, се прави оценка на постигнатия от 2011 г. досега напредък по рамката на ЕС и се посочват както положителните примери, така и областите, в които държавите членки трябва да положат повече усилия. Макар все още да има редица предизвикателства, подобренията са ясно видими — по-голям брой ромски деца посещават предучилищни занятия, въвеждат се все повече програми за наставничество за оказване на помощ на ромите при намиране на работа, както и програми за използване на медиатори с цел да се преодолеят различията между ромските и останалите общности що се отнася до жилищното настаняване и достъпа до здравеопазване. Благодарение на новите регламенти на ЕС относно използването на средствата на ЕС, през периода 2014 — 2020 г. държавите членки трябва да заделят 20 % от средствата от Европейския социален фонд за социално приобщаване".

свали документа
13 Февруари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „word” формат - актуализирана към 13.2.2017 г.

свали документа
13 Февруари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „pdf” формат - актуализирана към 13.2.2017 г.

свали документа
13 Февруари 2017
Нов
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, включени в програмата на фестивала – актуализирана на 13.2.2017 г

свали документа
09 Февруари 2017
Нов
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, включени в програмата на фестивала – актуализирана на 9.2.2017 г

свали документа
08 Февруари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „pdf” формат - актуализирана към 8.2.2017 г.

свали документа
08 Февруари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „word” формат - актуализирана към 8.2.2017 г.

свали документа
08 Февруари 2017
Нов
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, включени в програмата на фестивала – актуализирана на 8.2.2017 г

свали документа
07 Февруари 2017
Нов
Доклад "Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г."

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: - размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.; - факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия. Изданието е на английски език.

свали документа
07 Февруари 2017
Нов
Специален доклад "Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни"

Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба с разхищаването на храни - създаването на платформа, не разрешава напълно проблемите, споменати в доклада. Докладът е наличен на български език и на 22 други езици.

свали документа
01 Февруари 2017
Нов
Резюме на данните за България "Поведение и здраве при деца в училищна възраст" - HBSC 2013/2014 - Международно изследване

свали документа
31 Януари 2017
Нов
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, включени в програмата на Фестивала.

свали документа
31 Януари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „word” формат - актуализирана към 31.1.2017 г.

свали документа
31 Януари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „pdf” формат - актуализирана към 31.1.2017 г.

свали документа
27 Януари 2017
Нов
Шести психодрама фестивал - регистрационна форма за участници

Публикува се регистрационна форма за участници във Фестивала с посочени цени за включване в уъркшопи и в парти.

свали документа
26 Януари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се предварителната програма на Фестивала в табличен вид и в „pdf” формат.

свали документа
26 Януари 2017
Нов
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се предварителната програма на Фестивала в табличен вид и в „word” формат.

свали документа
20 Януари 2017
Нов
Наръчник на младия доброволец в спорта

Издава Асоциация за развитие на българския спорт. "Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци. Той може да бъде полезен за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения в сферата на спорта".

свали документа
12 Януари 2017
Списание За Птиците, бр.2, издава БДЗП

свали документа
   1  2  3  4  ... 28   »

Търсене на публикация