Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
01

Библиотека

27 април 2017
Нов
НСИ: Образованието в Република България през учебната 2016/2017 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че: • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година. • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици. • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди. • Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.

свали документа
27 април 2017
Нов
Финансирани проекти от фондация „Велукс" в България, в периода 2011-2016 г.

свали документа
26 април 2017
Нов
Етичен кодекс на българските медии

свали документа
20 април 2017
Нов
Правата на човека в България през 2016 г.

Настоящият доклад е изготвен в резултат на мониторингова дейност на БХК по проекти, изпълнявани с подкрепата на Институт „Отворено общество“, Будапеща, Фондация „Оук$, Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Върховния комисариат за бежанците на ООН.

свали документа
12 април 2017
Нов
Антидемократичната пропаганда в България 2013 – 2016

Изследване и доклад на Фондация хуманитарни и социални изследвания. С подкрепата на Фондация "Америка за България"

свали документа
28 март 2017
Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на град София

Дирекция „Култура” на Столична община представя Единен регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на гр. София. Това е документ, в който само за няколко минути можете да направите преглед на популярни и на нетрадиционни локации в София, които са подходящи за провеждането на културни събития и не само. Ще можете да разберете какъв капацитет имат и на каква цена се наемат. Представени са зали и пространства както в популярни културни институции, така и в читалища и в бизнес обекти. Идеята за регистъра е на г-жа Биляна Генова, директор на дирекцията, която споделя, че ще се радва, ако информацията улесни работата на хората, които организират събития и им спести време в търсене на подходящото пространство. За всяко от местата в регистъра са посочени: Данни за контакт; Площ на помещенията и капацитет; Размери на сцена, ако има; Налично оборудване; Базова цена за наемане и ползване. Дирекцията продължава работата по попълване на регистъра. В бъдеще той ще бъде представен и във формат, който ще улеснява търсенето по различни параметри. Ако искате да предложите подходящо пространство за вписване в регистъра, може да се свържете с дирекция „Култура” на тел: 02/988 20 08 или на e-mail: dko_so@mail.bg Адрес: София 1000, пл. „Славейков” 4, ет. 4 Тук можете да изтеглите файла, който съдържа регистрираните до този момент пространства. Информацията е актуална към февруари 2017 г.

свали документа
17 март 2017
Идеи за набиране на средства от Red Nose Day

свали документа
15 март 2017
Книжка "Бъди част от земеделие, подкрепено от общността"

Книжката е разработена да предоставя практическо обучение за земеделие, подкрепено от общността. Съдържа информация за практическите аспекти за започване на земеделие, подкрепено от общността, в партньорство с местни фермери и потребители, които могат да допринесат за по-добра хранителна система. Издание на Международната мрежа за земеделие, подкрепено от общността (URGENCI) по проект, финансиран от програма "Еразъм+". На английски език.

свали документа
14 март 2017
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, актуализирана към 14.3.2017 г.

свали документа
14 март 2017
SIXTH PSYCHODRAMA FESTIVAL / PROGRAMME - EVENTS AND PRESENTERS

Additional information for presenters and events. Updated on March 14, 2017

свали документа
09 март 2017
SIXTH PSYCHODRAMA FESTIVAL / PROGRAMME - EVENTS AND PRESENTERS

Additional information for presenters and events. Updated on March 9, 2017

свали документа
08 март 2017
Индикативна годишна програма на Национален фонд "Култура"

свали документа
07 март 2017
Индекс на гражданското участие

Методологията за измерване на Индекс на гражданското участие е разработена от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), с финансовата помощ на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Идеята за разработването ѝ е вдъхновена от постоянната динамика на активността на гражданите и организациите в България.

свали документа
07 март 2017
Затъмненият референдум

След успешните инициативи "Забраненият референдум" 2015 и "Затъмненият референдум" 2016, ФГУ изготви анализ на информационната кампания. Резултатите в доклада ясно показват редица причини, довели до неговото „заглушаване“.

свали документа
06 март 2017
SIXTH PSYCHODRAMA FESTIVAL / PROGRAMME - EVENTS AND PRESENTERS

Additional information for presenters and events. Updated on March 6, 2017

свали документа
02 март 2017
SIXTH PSYCHODRAMA FESTIVAL / PROGRAMME - EVENTS AND PRESENTERS

Additional information FOR presenters and events

свали документа
28 февруари 2017
Шести психодрама фестивал - допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за водещите и събитията, включени в програмата на фестивала – актуализирана на 28.2.2017 г.

свали документа
28 февруари 2017
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „pdf” формат - актуализирана към 28.2.2017 г.

свали документа
28 февруари 2017
Програма на Шестия психодрама фестивал

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид и в „doc” формат - актуализирана към 28.2.2017 г.

свали документа
28 февруари 2017
SIXTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PROGRAMME

Programme - timetable. Updated on February 28, 2017

свали документа
   1  2  3  4  ... 29   »

Търсене на публикация